اتمام ویراستاری نمایشنامه خواب

اتمام ویراستاری نمایشنامه خواب

به گزارش روابط عمومی گروه هنری فرواک، نمایشنامه خواب اثر گروه نویسندگی فرواک، به قلم حسن هاشمی فرد و بهدخت هاشمی حسینی، پس از یکسال در مرداد1400 به اتمام رسید و مراحل ویراستاری را هم پشت سر گذاشت.

لوگوتایپ نمایشنامه خواب

حسن هاشمی فرد، سرپرست تیم نویسندگی فرواک گفت: نمایشنامه خواب ترکیبی از سبک واقع گرایی (رئال) و فراواقع گرایی (سورئال) می باشد که یه مسائل مهمی از “روانشناسی شناختی” و فلسفه می پردازد.

مدیر گروه هنری فرواک در ادامه افزود: هدف گروه فرواک تولید نمایش هایی با مضامین روانشناسی شناختی، فلسفه و تکنولوژی است تا بتوانیم در روند زندگی مردم، علاوه بر سرگرمی ، ذهنیت خلاق ایجاد کنیم.

مرحله انتخاب بازیگر نمایشنامه خواب، در مهرماه 1400 آغاز شد.