نمایش های گروه فرواک

 

گروه هنری فرواک از سال 1395 در راستای ایجاد تحول در ساختار تئاتر آغاز به کار کرد.
پس از گذشت 5 سال، در شهریور ماه 1400 تمرینات اولین نمایشنامه تألیفی این گروه با عنوان خواب شروع شد.

هدف نمایش های گروه فرواک

تیم نمایش خواب

از عصرِ بزرگانی چون آشیل تا به امروز، در ژانرهای مختلف، بسیاری از نمایشنامه ها روی بُعد روحانی انسان تأکید داشته و دارند.

اما فرواک با پرداختن به بُعد جسمانی و پرورش آن، هنر را از این زاویه نشان می‌دهد. در واقع اساس فرواک بر چهار اصلِ روان شناختی مغز، انرژی، روانشناسی و فلسفه استوار است.

سبک نوین فرواک با ترکیب و ساده سازی این چهار اصل، نمایشنامه هایی را تولید و اجرا می‌کند که نه‌‌تنها از خستگی و گیج شدن مخاطب جلوگیری می‌نماید، بلکه او را درگیر هیجان کرده و مخاطب را وادار می‌کند تا با درست فکر کردن و به کار گیری دیدِ جزئی نگر و کلی نگر و همچنین بررسی جزئیات ریز و دُرشت، درست ترین تصمیم را بگیرد. در واقع فرواک ضمیر ناخودآگاه مخاطب را  نامحسوس آموزش می‌دهد که در خارج از سالن تئاتر هم همان رویه را ادامه دهد.
باید توجه داشت که درست تصمیم گرفتن مردم در زندگی هایشان، بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات را کاهش میدهد.

شیوه اجرایی فرواک

فرواک دارای قوانین خاص و منحصر به فردی است که در تمامی نمایش ها باید رعایت گردد. این قوانین باعث می‌شود که ذهن مخاطب دچار آسیب نشود. 

متأسفانه امروزه در سراسر جهان، بدون درنظر گرفتن عواقب جسمی و روانی، نمایش هایی روی صحنه می‌رود که از لحاظ مباحث روان شناختی و روانشناسی ذهن، دارای مشکلات اساسی هستند و در واقع محتوایی مخرب برای مخاطبان است. 

به عنوان مثال اگر در یک اجرا ما به طور یکسان، یک مدل محتوا با موضوع درام و عاشقانه ارائه کنیم، مخاطب بدون شک دچار حمله احساسی می‌شود و در تمام تصمیمات 72 ساعت آینده او، تأثیر مستقیم می‌گذارد.

بله دقیقاً همین است. مغز انسان تمامی اطلاعات را ذخیره‌سازی کرده و مدام آن‌ها را پردازش می‌کند. در نتیجه فرواک تلاش می‌کند تا محتوایی با مضمون منطقی به مخاطب ارائه دهد تا تأثیرات مثبت در تصمیمات او بگذارد.

گروه هنری فرواک

صفحه گروه فرواک در تیوال را دنبال کنید